DANDAN心魅かれてく ドラゴンボール名言集 ドラゴンボールZ ドラゴンボール超

DANDAN心魅かれてく ドラゴンボール名言集 ドラゴンボールZ ドラゴンボール超

DANDAN心魅かれてく

ドラゴンボールVer.

https://youtu.be/z7HLXxlShtE